0
MENU

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đại Thắng Lợi

Địa chỉ: Lô 8, Đường Số 4, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Email: tinthanhweb@gmail.com

Điện thoại: 0908 09 08 86

Website: www.dtl.vn/

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO 380V/50HZ/2P(1.0HP ĐẾN 50HP)
Shares:
   Module   Capacity   voltage   flow & pressure column   Description   Giá   Tải file
 KW HP   VOL

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-40-100

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-40-100

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-50-100-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-50-100-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-40-125-l

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-40-125-l

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-50-100-l

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-50-100-l

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-65-100

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-65-100

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-50-160-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-50-160-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-65-100-(I)A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-65-100-(I)A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-100-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-100-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-40-200

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-40-200

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-50-160-(1)

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-50-160-(1)

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-65-160

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-65-160

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-100-lA

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-100-lA

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-100-100-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-100-100-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-50-200

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-50-200

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-65-125(l)

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-65-125(l)

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-100-l

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-100-l

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-100-100

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-100-100

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-50-200-(l)

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-50-200-(l)

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-65-160-(l)

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-65-160-(l)

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-125-(l)A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-125-(l)A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-100-125-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-100-125-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-125-100-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-125-100-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-200-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-200-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-160-(I)A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-160-(I)A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-100-160-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-100-160-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-125-125-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-125-125-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-160-I

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-160-I

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-100-125-I

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-100-125-I

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-125-160-B

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-125-160-B

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-200-lA

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-200-lA

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-100-160-IA

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-100-160-IA

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-125-160-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-125-160-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-200-I

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-80-200-I

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-100-200-lB

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-100-200-lB

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-125-160

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-125-160

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-100-250-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-100-250-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-125-200-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-125-200-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-150-200-B

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-150-200-B

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-125-200

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-125-200

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-150-200-A

BƠM IRG HIỆU HAPPY PRO IRG-150-200-A
Sản phẩm khác
Zalo
favebook

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đại Thắng Lợi

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đại Thắng Lợi

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đại Thắng Lợi