Hổ trợ trực tuyến

Điện thoại Công ty:(08) 3955 6666
Đường dây nóng: 0908 09 08 86
Phụ trách kinh doanh: 0908 09 08 86
: 0908 09 08 86

 

 

5. Tại sao đĩa bị chai và máy thường bị ngưng ?

Kiểm tra công suất máy. Nếu máu nhỏ hơn 2HP- Vòng tua<2000RPM Thì nên sử dụng đĩa cắt vàng. Nếu là công suất máy quá nhỏ mà sử dụng để cắt loại vật liệu cứng hoặc có đường kính lớn thì chắc hẳn sẽ bị đứng máy-> đề nghị đổi máy có công suất lớn hơn.